item4

Filmen ET UNDERTRYKT FOLK HAR ALTID RET vakte ved sin fremkomst i 1975-76 stor opsigt med efterfølgende ophidselse fra især konservativ og pro-israelsk side, men trods massivt pres lykkedes det aldrig at få filmen fjernet fra Statens Filmcentrals distribution. Tvært imod gav den store debat en enorm efterspørgsel på filmen. Dog blev instruktøren tvunget til at ændre et par mindre passager i speakerteksten, for at filmen kunne blive i den statslige distribution, hvilket så skete. Hvilket ikke ændrede ved filmens kvaliteter, tværtimod blev argumentationen blot finpudset.

Da filmen kun fandtes i 16 mm kopier og mærkværdigvis ikke blev overspillet til VHS-videokassette i 1980'erne sank efterhånden udlånstallet hos Statens Filmcentral. Det har siden vist sig, at den zionistiske lobby i Danmark havde held med at enten true eller overtale Filmcentralens ledelse til ikke at gennemføre en sådan overspilning, hvorved filmen blev bremset i sin udbredelse. I efteråret 1998, under 'Operation Dags værk' kom disse facts frem, men i mellemtiden var Statens Filmcentral lagt ind under Det danske Filminstitut, og nu kunne en sådan overspilning til VHS pludselig godt lade sig gøre, efter fornyet henvendelse.

Så i dag er filmen, mere end 30 år efter sin premiere, stadig tilgængelig for skoler og enkeltpersoner, der ønsker at se filmen. Og desværre stadig meget aktuel...

Nils Vest

 

"Nils Vests film ET UNDERTRYKT FOLK HAR ALTID RET ' er - set 24 år efter sin tilblivelse - stadig et vægtigt indlæg i debatten, sobert og ligefremt. Mest forbløffende er det at man næsten ikke fornemmer filmens alder. Det sted hvor alderen præger den mest, er i den optimisme palæstinenserne dengang gav udtryk for. Optimismen har fået et grundskud fordi Israel stort set ikke har flyttet sig. At filmen bærer sin alder så godt skyldes ikke mindst, at problemet fundamentalt er det samme idag som dengang: Israel."

Morten Thing, lektor, dr. phil. - Sept. 1998

√

UDDRAG AF ANMELDELSER:

- Ud fra betragtningen, at der i forvejen er produceret ikke så helt få pro-israelske film, er dette 45 minutters danske farveværk velgørende.

Kaj Spangenberg, filmanmelder - Politiken 4.6.76

- Nils Vest har højt og tydeligt tilkendegivet filmens parti i titlen: ”Et undertrykt folk har altid ret”. Og han giver et enestående indblik i, hvordan de tænker og lever i lejrene.

Thomas Bredsdorff, prof. - Politiken 14.1.77

- Filmen ser problemerne omkring staten Israels oprettelse på bekostning af den palæstinensiske stat helt med palæstinensernes øjne, og netop deri ligger filmens pædagogiske værdi, hvorfor den hermed varmt skal anbefales til undervisningsbrug rundt om. Hele anmeldelsen

Arne Skovhus, Højskolebladet 21.1.77

- Der er mange jøder, der ikke er zionister. Der er endda israelere, der er anti-zionister. Filmen er ikke engang anti-israelsk i den forstand, at den siger at alle israelere som sådan er slette personer. Den viderebringer blot palæstinensernes oplevelse af, at israelernes stat undertrykker det palæstinensiske folk gennem sin zionistiske politik.

Jan Katlev, mag. art. - Information 22.1.77

- En levende og god film som kan være et godt udgangspunkt for en diskussion omkring Israel - for den lærer, som er godt inde i forholdene.

Sven Skovmand, MF (De Radikale) - Samtid 22.3.77

ET DIGT PÅ EN LINJE - Artikel i Inf. 21.6.00, som svar til Uffe Østergaard vedr. titlen.