En film af
ANMELDELSER / KUNSTAVISEN:

Ny spændende arkitekturfilmn af Nils Vest

af Tom Jørgensen

God formidling er altid en åbenbaring.

Og god formidling er, hvad Nils Vest præsenterer til overmål.

Først i en film om barokarkitekten Laurids de Thurah, så om nyklassisten C. F. Hansen og senest om rokokoarkitekten Nicolai Eigtved. Alle tre arkitketer, som har sat deres markante præg på dansk arkitketur, ikke mindst på residensstaden København.

Hvad angår Nicolai Eigtved er der yderligere den interessante spidsfindighed, at den jævnaldrende de Thurah nærede noget, der kun kan beskrives som grænseløs jalousi på sin kollega, der med sin lette, mere prakstiske og frem for alt billigere rokokostil blev hoffets yndling på bekostning af dennes bombastiske og ofte kringlede barokformer. Et modsætningsforhold, som spiller en stor rolle i filmen, hvor de Thurahs komplekse personlighed stilles overfor Eigtveds nøgterne og praktisk orienterede handlemåde.

Ellers er filmen en fascinerende lystvandring i og omkring Eigtveds mesterværker: Christianskirken, Eigtveds Pakhus, Marmorbroen og Christiansborgs ridebane og pavilloner samt hele den samlede planlægning af Frederiksstaden, inclusive Amalienborgs fire palæer og den enorme Frederikskirke, der imidlertid ikke blev til noget, før Tietgen finansierede Ferdinand Meldahls meget mindre redningsplan i 1894, 150 år efter.

Som altid holder Nils Vest os grebet med fornem kameraføring, professionel formidling og de anekdoter enhver foredragsholder ved tager kegler. Hvis vi kunne få tilsvarende initiativer for billedkunstens verden, ville det være en lykke.

© Tom Jørgensen / Kunstavisen nr. 7, aug-sept 2005

FØRSTE SIDE