En film af
ANMELDELSER / ARKITEKTEN:

Arkitekten, der blev væk

Nils Vest Film/ DR

Af Pelle Brydegaard Sørensen

Nils Vests film om Nicolai Eigtved (1701-1754) er et eksempel på, hvordan processen ofte er mindst lige så spændende som produktet. I jagten på personen bag rokokoens København oplever vi en forholdsvis hemmelig verden af specialister, som giver indblik i deres interessante erhverv. Kunsthistorikere, restaureringsarkitekter og sågar en grafolog hjælper alle med til opklaringen, selvom den i sidste ende ikke fører til mere end et sløret billede af et talentfuldt og ordenspæget menneske, som gik fra at være søn af en fæstebonde til at blive hofbygmester med overordnet ansvar for de kongelige bygninger i København. Opskriften på succesen kunne være den samme idag; sørg for at møde de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter, og sørg for at være bekendt med det sidste nye fra centraleuropa.

Filmen er en efterfølger til Himmelstigen fra 1997, der handler om Eigtveds kollega og konkurrent, Lauritz de Thurah, og der er genbrugt mange af denne films pointer og effekter. Der veksles mellem panoreringer over 1700-tals malerier og skulpturer, interviews og smukke optagelser fra bygningerne med en fin, fortællende formidling af arkitekturens værdier. De humoristiske klip fra nutidens København er der blevet luget ud i, i forhold til forgængeren, og det gør denne film mere seriøs.

Om det er den misundelige Lauritz, der har slettet sporene efter konkurrenten, ved vi ikke, men det kunne være en teori. Selvom vi ikke ved meget om Eigtveds person, ved vi en del om hans uddannelse, som i høj grad foregik i Europa. Filmen er en levende historisk rejse i 1700-tallets Europa, og jeg føler nu næsten jeg har været der. Arkitekturen udspringer af militaristisk orden og pral, og det er tankevækkende, hvordan den alligevel kan være så yndefuld og elegant. Idag findes der nok ikke mange studerende med militærbaggrund på Kunstakademiet, som oberst Eigtved var med til at grundlægge kort før sin død.

Arkitekten, der blev væk anbefales varmt til arkitektskolerne og til alle, der er interesserede i arkitekturhistorie.

(Første gang bragt på Akademisk Arkitektforenings hjemmeside, sept. 05. Siden i bladet ARKITEKTEN)

FØRSTE SIDE