PALÆSTINA – DANMARK, SAMME KAMP (1972)

I 1972 rasede krigen i Vietnam på sit højeste og på mure rundt i Danmark maledes der slagord, bl. a. "Vietnam - Danmark, Samme Kamp". Med andre ord: Vores politiske hverdag herhjemme hang tæt sammen med USAs interesser. Tilsvarende med Mellemøsten.

Denne film analyserer de overordnede økonomiske interesser bag konflikten mellem palæstinensere og israelere, med særligt henblik på internationale olieinteresser i området. Analysen er inspireret af den palæstinensiske forfatter og journalist Ghassan Kanafanis skrifter.

I disse år prøvede partiet Venstresocialisterne at rejse debatten i Folketinget, om det urimelige i at de store olieselskaber ikke betalte skat i Danmark, samtidigt med at de høstede kæmpeprofitter. Og det samme gør Enhedslisten i dag. Så nogen videre udvikling på dette område er der ikke sket.

Stilmæssigt er filmen inspireret af den franske Cinétique bevægelse, der analyserede den indbyggede ideologi, man mente ligger bag hvert eneste frembragt billede i verden.

Produktionen skete med en lille støtte fra den statslige FILMWORKSHOP, men efter færdigklipning nægtede redaktionen at støtte med fremstilling af en færdig kopi, og det måtte så ske så for egen regning. Æstetikken er derfor tilsvarende simpel: Nødvendighedens æstetik.

Filmen udlejedes først gennem den alternative distribution KINOK, der gennem tresserne havde distribueret især anti- imperialistiske film og film fra det kæmpende Vietnam, siden gennem FILMCENTRUM. Den fik både en flot modtagelse i pressen og opnåede store udlånstal, og Statens Filmcentral lovede at indkøbe filmen til distributuion. Det løfte blev aldrig opfyldt, så nogen løn til filmhold eller medvirkende blev det heller aldrig til. I stedet endte Filmcentralen med at bevilge produktionsstøtte til film nr. 2: ET UNDERTRYKT FOLK HAR ALTID RET.

I dag har denne første film nok mest filmhistorisk interesse (ikke af indholdsmæssige grunde!), mere pga. filmsprogets udvikling. En DVD findes med både dansk og engelsk version.

40 min. sort/hvid. DVD-kopi kan købes. 100 kr + moms.

√