UdviklingsCenter for beskæftigelse på særlige vilkår UVCB bad i midten af 1998 filminstruktøren Nils Vest (kendt bl.a. for “Himmelstigen”) om at lave en kunstnerisk formidling af begrebet “Det Rummelige Arbejdsmarked”.

Det er blevet til den 38 min. lange dokumentarfilmen “Leve Mangfoldigheden - en film om arbejde og identitet”, der tager udgangspunkt i nu afdøde radio- og tv-journalist Oluf Lauth, hans liv og skæbne. Han kom til verden i 1923 som 70 procent invalid, dømt til et liv med krykker og kørestol på grund af spastiske lammelser, og han døde i 1990 som Ridder af Dannebrog efter et helt livs utrættelig kamp mod fordommene omkring handicappedes arbejds- og åndsevner.

Et af Oluf Lauths mest opsigtsvækkende resultater var oprettelsen af Egmont Højskolen i Hou ved Odder i midten af 50’erne. I dag sidder hans søn som forstander for den nu verdensberømte institution, hvor handicappede og “normale” kan lære, lege og leve i fællesskab og derved nedbryde tabuer og fordomme i hverdagslivet.

Med det som omdrejningspunkt tager filmen rundt til fire vidt forskellige danske arbejdspladser, der har sat handling og indsats bag de fine offentlige målsætninger om et rummeligt arbejdsmarked. Fire danske virksom- heder blandt stadig flere, som har realiseret samfundets højtidelige ord om virksomhedernes sociale ansvar med både økonomisk og socialt udbytte.

https://vimeo.com/413877442

Lgd.: 38 min.

itvalabel00