Rodtiteltrans
ArkitektJensFredslund

Eigtveds kollega og rival, Lauritz de Thurah, giftede sig i 1749 til godset Børglum Kloster i Nordjylland. Her lod han bl. a. kirken ombygge og bekostede et fornemt epitafium, hvor der nederst på midtertavlen er anbragt et mærkeligt hoved, med tydelig portrætlighed. Hvem kan det være? Vi ved, at både Thurah og Eigtved havde studeret i Rom, og at de begge må have kendt til Michelangelos hævn over sin ærkefjende, pavens ceremonimester Biaggio da Cesena, idet hans hoved blev anbragt på underverdenens hersker Minos i ydmygende positur på Dommedagsbilledet på endevæggen i Det sixtinske Kapel i Vatikanet. Er dette Thurahs lille, private parallel og hævn, for ikke at sige vodoo, over kollega Eigtved, ham der hele tiden blev nummer et? LÆS MERE

Fot. Nils Vest

FØRSTE SIDE