√

Filmens grundhistorie findes i bogen 'Af jord er du kommet - Danskerne som jordbrugere gennem 6000 år' (Nyt Nordisk Forlag 1982) af mag. art. Søren Nancke-Krogh, der i en årrække boede på Samsø.

Politisk diskussion, Abenæs 1888. Maleri af husmandssønnen L. A. Ring. - Agitatoren med hånden slået i det røde bord appellerer til husmanden med striktrøje, mens bonden med sølvpibe lytter i hjørnet.

Situationen kunne være en beskrivelse af Peder Madsens arbejde med at samle husmænd og småkårsfolk i Danmarks første husmandsforening, netop i året 1888. Desværre for Peder Madsen var der også adgang for storbønderne, der snart efter kuppede foreningen. Han forlod den så og stiftede i stedet en socialdemokratisk forening for landarbejdere.

item5

Sammen med filmen udsendte Statens Filmcentral et program på 26 sider, med oplysninger om og fra filmen og fire artikler med relation til filmens emne. Det kan stadig lånes på en række folkebiblioteker. Bidragydere var museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro, mag. art. Søren Nancke-Krogh, forfatteren Ebbe Kløvedal Reich og filmens instruktør Nils Vest.

Nedenstående artikler vil 'så snart der er tid' blive lagt ind på denne hjemmeside:

item5